Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BÜDRƏMƏ

  yıxılma

  Tam oxu »
 • BÜDRƏMƏ

  sapma — yanılma

  Tam oxu »
 • BÜDRƏMƏK

  yıxılmaq

  Tam oxu »
 • BÜDRƏMƏK

  sapmaq — yanılmaq

  Tam oxu »
 • BÜKMƏ

  qatlama — əzmə

  Tam oxu »
 • BÜKMƏ

  sarıma — dolama

  Tam oxu »
 • BÜKMƏK

  qatlamaq — əzmək

  Tam oxu »
 • BÜKMƏK

  sarımaq — dolamaq

  Tam oxu »
 • BÜKÜK

  qatlı — əznik

  Tam oxu »
 • BÜKÜK

  sarıqlı — dolaqlı

  Tam oxu »
 • BÜKÜKLÜK

  sarıqlıq — dolaqlıq

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMƏ

  sarınma — bürüdülmə

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMƏ

  qatlanma — əyilmə

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMƏK

  sarınmaq — bürdülmək

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMƏK

  qatlanmaq — əyilmək

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMÜŞ

  sarınmış

  Tam oxu »
 • BÜKÜLMÜŞ

  qatlanmış — əyilmiş

  Tam oxu »
 • BÜKÜLÜ

  sarıqlı

  Tam oxu »
 • BÜKÜLÜ

  qatlı

  Tam oxu »
 • BÜKÜLÜ

  əyri

  Tam oxu »
 • BÜKÜŞ

  qırış — əzik

  Tam oxu »
 • BÜKÜŞMƏ

  pozulma — büzüşmə

  Tam oxu »
 • BÜKÜŞMƏ

  qırışma — əzilmə

  Tam oxu »
 • BÜKÜŞMƏK

  qırışmaq — əzilmək

  Tam oxu »
 • BÜKÜŞMƏK

  pozulmaq — büzüşmək

  Tam oxu »
 • BÜLLUR

  şəffaf — parlaq — dumduru — təmiz — saf

  Tam oxu »
 • BÜLÖVLƏMƏ

  itiləmə

  Tam oxu »
 • BÜLÖVLƏMƏK

  itiləmək

  Tam oxu »
 • BÜLÖVLÜ

  iti

  Tam oxu »
 • BÜNÖVRƏ

  özül — binə — əsas — təməl

  Tam oxu »
 • BÜNÖVRƏLİ

  özüllü — təməlli — əsaslı

  Tam oxu »
 • BÜNÖVRƏSİZ

  təməlsiz — əsassız

  Tam oxu »
 • BÜRKÜ

  isti — boğanaq

  Tam oxu »
 • BÜRKÜLÜ

  boğanaqlı — isti

  Tam oxu »
 • BÜRMƏLƏMƏ

  sarıma — bükmə

  Tam oxu »
 • BÜRMƏLƏMƏ

  lülələmə — bükülmə — sarınma

  Tam oxu »
 • BÜRMƏLƏMƏK

  sarımaq — bükmək

  Tam oxu »
 • BÜRMƏLƏMƏK

  lülələmək — bükülmək — sarınmaq

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏ

  sarıma — bükmə

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏ

  gizlətmə — örtmə

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏ

  qaplama — çulğalama

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏK

  sarımaq — bükmək

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏK

  gizlətmək — örtmək

  Tam oxu »
 • BÜRÜMƏK

  qaplamaq — çulğalamaq

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏ

  qırışma — əzilmə

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏ

  yığılma — bükülmə

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏ

  solma

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏK

  yığılmaq — bükülmək

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏK

  qırışmaq — əzilmək

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏK

  solmaq

  Tam oxu »