Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • RÜSVAY

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇI

  namussuz — şərəfsiz — abırsız — adsız — biabırçı

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇILIQ

  namussuzluq — şərəfsizlik — abırsızlıq — üzüqaralıq — bədnamlıq

  Tam oxu »
 • RÜSVAYLIQ

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  toxum — nüvə — əsas — başlanğıc — cücərti

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  maya

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMLİ

  mayalı — toxumlu — nüvəli — əsaslı — başlanğıclı

  Tam oxu »
 • RÜTBƏ

  dərəcə — vəzifə

  Tam oxu »
 • RÜTBƏLİ

  dərəcəli — vəzifəli

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏT

  nəmlik — yaşlıq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLƏNMƏ

  nəmlənmə — yaşlanma — islanma

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLƏNMƏK

  nəmlənmək — yaşlanmaq — islanmaq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİ

  nəmli — yaşlı — islaq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİLİK

  nəmlilik — yaşlıq — islaqlılıq

  Tam oxu »
 • SABAH

  səhər

  Tam oxu »
 • SABAHI

  səhəri — ertəsi

  Tam oxu »
 • SABAHKI

  səhərki — gündüzkü

  Tam oxu »
 • SABAHLIQ

  səhərlik

  Tam oxu »
 • SABİQ

  keçmiş — əvvəlki — öncəki

  Tam oxu »
 • SABİT

  dəyişməz — möhkəm — daimi — stabil

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏ

  möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏK

  möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  mətinlik — mətanət — sadiqlik — möhkəmlik — dəyişməzlik

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  dəyişməzlik — hərəkətsizlik — durğunluq — daimilik — stabillik

  Tam oxu »
 • SAÇ

  tük — qıl — hörük — tel

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMA

  tutaşma — vuruşma — dalaşma

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMAQ

  tutaşmaq — vuruşmaq — dalaşmaq

  Tam oxu »
 • SAÇLI

  tüklü — qıllı — telli — hörüklü

  Tam oxu »
 • SAÇLILIQ

  tüklülük — tellilik — qıllılıq — hörüklülük

  Tam oxu »
 • SAÇMA

  səpələmə — yayma — tökmə

  Tam oxu »
 • SAÇMAQ

  səpələmək — yaymaq — tökmək

  Tam oxu »
 • SADALAMA

  sayma — hesablama

  Tam oxu »
 • SADALAMAQ

  saymaq — hesablamaq

  Tam oxu »
 • SADƏ

  təvazökar — ədəbli

  Tam oxu »
 • SADƏ

  sakit — dinc

  Tam oxu »
 • SADƏ

  səlis — rəvan

  Tam oxu »
 • SADƏ

  bəsit — adi — asan

  Tam oxu »
 • SADƏDİL

  sadəlövh — ürəyiaçıq

  Tam oxu »
 • SADƏDİLLİK

  sadəlövhlük — ürəyiaçıqlıq

  Tam oxu »
 • SADƏLAVHLƏŞMƏ

  bəsitləşmə

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞMƏ

  asanlaşma — bəsitləşmə — adiləşmə

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞMƏK

  asanlaşmaq — bəsitləşmək — adiləşmək

  Tam oxu »
 • SADƏLİK

  təvazökarlıq — ədəblilik

  Tam oxu »
 • SADƏLİK

  səlistlik — rəvanlıq

  Tam oxu »
 • SADƏLİK

  bəsitlik — adilik — asanlıq

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVH

  ürəyiaçıq

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVHƏŞMƏ

  bəsitləşmə

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVHLÜK

  ürəyiaçıqlıq

  Tam oxu »
 • SADİQ

  sədaqətli — vəfalı

  Tam oxu »
 • SADİQLİK

  sədaqət — vəfa

  Tam oxu »