Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • URVAT

  hörmət

  Tam oxu »
 • URVATLAMA

  əzizləmə — hörmətləmə

  Tam oxu »
 • URVATLAMAQ

  əzizləmək — hörmətləmək

  Tam oxu »
 • URVATLI

  səliqəli — sahmanlı

  Tam oxu »
 • URVATSIZ

  səliqəsiz — sahmansız

  Tam oxu »
 • URVATSIZLIQ

  səliqəsizlik — sahmansızlıq

  Tam oxu »
 • USANMA

  bezikmə — bıqma — çiyrinmə — doyma

  Tam oxu »
 • USANMAQ

  bezikmək — bıqmaq — çiyrinmək — doymaq

  Tam oxu »
 • USANMAZ

  narahat — yorulmaz — aramsız

  Tam oxu »
 • USANMAZ

  sital

  Tam oxu »
 • USANMAZLIQ

  narahatlıq — yorulmazlıq — aramsızlıq

  Tam oxu »
 • USANMAZLIQ

  sitallıq

  Tam oxu »
 • USTA

  sənətkar — peşəkar

  Tam oxu »
 • USTA

  bacarıqlı — diribaş — məharətli — qabiliyyətli — hünərli — təcrübəli — səriştəli

  Tam oxu »
 • USTAD

  sənətkar

  Tam oxu »
 • USTAD

  qocaman — hörmətli

  Tam oxu »
 • USTADLIQ

  sənətkarlıq — məharət — bacarıq

  Tam oxu »
 • USTALAŞMA

  öyrəşmə — alışma

  Tam oxu »
 • USTALAŞMA

  məharətləşmə — hünərləşmə — təcrübələnmə — səriştələnmə

  Tam oxu »
 • USTALAŞMAQ

  öyrəşmək — alışmaq

  Tam oxu »
 • USTALAŞMAQ

  məharətləşmək — hünərlənmək — təcrübələnmək — səriştələnmək

  Tam oxu »
 • USTALIQ

  bacarıq — hünər — məharət — sənətkarlıq

  Tam oxu »
 • USTALIQ

  peşə — sənət — vərdiş

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  övlad — bala

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  balaca — körpə

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMA

  balacalaşma — körpələşmə

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMA

  zayıllaşma — yüngülləşmə

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMAQ

  balacalaşmaq — körpələşmək

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMAQ

  zayıllaşmış — yüngülləşmək

  Tam oxu »
 • UŞAQLI

  körpəli — balalı

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQ

  körpəlik — balacalıq

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQ

  yüngüllük — qeyri-ciddilik

  Tam oxu »
 • UŞAQSIZ

  sonsuz — övladsız

  Tam oxu »
 • UŞAQSIZLIQ

  sonsuzluq — övladsızlıq

  Tam oxu »
 • UTANCAQ

  həyalı — abırlı — ədəbli

  Tam oxu »
 • UTANCAQLIQ

  həya — abır — ədəb

  Tam oxu »
 • UTANMA

  qızarma — həyalanma — arlanma — sıxılma — pərtləşmə — xəcalətlənmə — tutulma — çaşma — karıxma

  Tam oxu »
 • UTANMAQ

  qızarmaq — həyalanmaq — arlanmaq — sıxılmaq — pərtləşmək — xəcalətlənmək — tutulmaq — çaşmaq — karıxmaq

  Tam oxu »
 • UTANMAZ

  həyasız — abırsız — irsiz — ədəbsiz — sırtıq

  Tam oxu »
 • UTANMAZLIQ

  həyasızlıq — abırsızlıq — irsizlik — ədəbsizlik — sırtıqlıq

  Tam oxu »
 • UYAR

  oxşar — bənzər — münasib — əlverişli — müvafiq

  Tam oxu »
 • UYARLI

  oxşar — bənzər — münasib — əlverişli — müvafiq

  Tam oxu »
 • UYARLIQ

  oxşarlıq — bənzərlik — münasiblik — əlverişlilik — müvafiqlik — eynilik

  Tam oxu »
 • UYARSIZ

  münasibsiz — əlverişsiz — namünasib

  Tam oxu »
 • UYARSIZLIQ

  münasibsizlik — əlverişsizlik — namünasiblik

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  qondarma — quraşdırma — düzəltmə

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  iftira — böhtan — yalan

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  əlaqələndirmək — bağlamaq — birləşdirmək

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  qondarmaq — quraşdırmaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  oxşar — bənzər — münasib — müvafiq

  Tam oxu »