Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UDQUNMA

  duruxma — tutulma — hıqqanma

  Tam oxu »
 • UDQUNMAQ

  duruxmaq — tutulmaq — hıqqanmaq

  Tam oxu »
 • UDLAQ

  hülqum — boğaz

  Tam oxu »
 • UDMA

  otarma — qazanma (oyunu udmaq)

  Tam oxu »
 • UDMAQ

  aparmaq — qazanmaq

  Tam oxu »
 • UDUXMA

  duruxma

  Tam oxu »
 • UDUXMAQ

  duruxmaq

  Tam oxu »
 • UDUM

  qurtum — içim

  Tam oxu »
 • UDUMLU

  qurtumlu — içimli

  Tam oxu »
 • UDUMLUQ

  qurtumluq — içimlik

  Tam oxu »
 • UDUŞ

  qazanc — fayda

  Tam oxu »
 • UDUŞ

  aparma

  Tam oxu »
 • UDUŞLU

  qazanclı — faydalı

  Tam oxu »
 • UDUZMA

  basılma

  Tam oxu »
 • UDUZMA

  itirmə

  Tam oxu »
 • UDUZMAQ

  basılmaq

  Tam oxu »
 • UDUZMAQ

  itirmək

  Tam oxu »
 • UFULDAMA

  sızıldama — inildəmə — zarıldama

  Tam oxu »
 • UFULDAMAQ

  sızıldamaq — inildəmək — zarıldamaq

  Tam oxu »
 • UFULTU

  sızıltı — inilti — zarıltı

  Tam oxu »
 • UĞRAMA

  düşmə — dözmə — qatlanma

  Tam oxu »
 • UĞRAMAQ

  düşmək — dözmək — qatlanmaq

  Tam oxu »
 • UĞRUNDA

  əvəzində — yerində — yolunda

  Tam oxu »
 • UĞULDAMA

  küyüldəmə — vızıldama — cingildəmə

  Tam oxu »
 • UĞULDAMAQ

  küyüldəmək — vızıldamaq — cingildəmək

  Tam oxu »
 • UĞULTU

  küyültü — vızıltı — cingilti

  Tam oxu »
 • UĞULTULU

  küyültülü — vızıltılı — cingiltili

  Tam oxu »
 • UĞUNMA

  gülmə — qəhqəhə

  Tam oxu »
 • UĞUNMAQ

  gülmək

  Tam oxu »
 • UĞUR

  müvəffəqiyyət

  Tam oxu »
 • UĞUR

  salamatlıq — xoşbəxtlik — firavanlıq

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  müvəffəqiyyətli

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  bəxtli — xoşbəxt

  Tam oxu »
 • UĞURSUZ

  səmərəsiz — nəticəsiz — mənasız — boş

  Tam oxu »
 • UĞURSUZ

  bədbəxt — qaragün — talesiz

  Tam oxu »
 • UĞURSUZLUQ

  səmərəsizlik — mənasızlıq — nəticəsizlik

  Tam oxu »
 • UĞURSUZLUQ

  bədbəxtlik — qaragünlük — talesizlik

  Tam oxu »
 • ULAMA

  ağlama

  Tam oxu »
 • ULAMA

  hürmə

  Tam oxu »
 • ULAMA

  vıyıldama — küyüldəmə

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  hürmək

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  vıyıldamaq — küyüldəmək

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  ağlamaq

  Tam oxu »
 • ULU

  böyük — əzəmətli

  Tam oxu »
 • ULU

  əcdad — dədə-baba

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  böyüklük

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  əcdadlıq — dədə-babalıq

  Tam oxu »
 • UMACAQ

  gözləmə

  Tam oxu »
 • UMMA

  gözləmə

  Tam oxu »
 • UMMA

  inanma — güvənmə — arxalanma

  Tam oxu »