Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UZADILMA

  artırılma — çoxaldılma

  Tam oxu »
 • UZADILMA

  ləngidilmə — yubadılma

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  artırılmaq — çoxaldılmaq

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  ləngidilmək — yubadılmaq

  Tam oxu »
 • UZAĞI

  geci

  Tam oxu »
 • UZAQ

  yad — kənar — özgə

  Tam oxu »
 • UZAQDA

  kənarda

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏN

  tədbirli — bəsirətli

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏNLİK

  tədbirlilik — bəsirət

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMA

  qovma

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMA

  aralanma — çəkilmə — getmə

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMAQ

  aralanmaq — çəkilmək — getmək

  Tam oxu »
 • UZAQLIQ

  məsafə — mənzil

  Tam oxu »
 • UZANMA

  çoxalma — artma

  Tam oxu »
 • UZANMA

  yatma — söykənmə

  Tam oxu »
 • UZANMA

  yubanma — ləngimə — süründürmə

  Tam oxu »
 • UZANMA

  sərilmə — yayılma

  Tam oxu »
 • UZANMA

  çəkinmə — dartılma

  Tam oxu »
 • UZANMA

  böyümə

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  yatmaq — söykənmək

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  əyilmək — yatmaq

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  yubanmaq — ləngimək — süründürmək

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  sərilmək — yayılmaq

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  çəkilmək — dartılmaq

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  böyümək

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  çoxalmaq — artmaq

  Tam oxu »
 • UZLAŞMA

  uyğunlaşma — razılaşma — sözləşmə

  Tam oxu »
 • UZLAŞMAQ

  uyğunlaşmaq — razılaşmaq — sözləşmək

  Tam oxu »
 • UZUN

  uca — hündür — qəlbi

  Tam oxu »
 • UZUN

  geniş

  Tam oxu »
 • UZUN

  ətraflı — müfəssəl — geniş — hərtərəfli

  Tam oxu »
 • UZUN

  davamlı — sürəkli

  Tam oxu »
 • UZUN-UZADI

  geniş — ətraflı — müfəssəl

  Tam oxu »
 • UZUNÇU

  sözçü — çərənçi

  Tam oxu »
 • UZUNÇULUQ

  sözçülük — naqqallıq — boşboğazlıq — çərənçilik

  Tam oxu »
 • UZUNDRAZ

  caydaq — yekəpər — heyvərə

  Tam oxu »
 • UZUNDRAZLIQ

  caydaqlıq — yekəpərlik — heyvərəlik

  Tam oxu »
 • UZUNQULAQ

  qanmaz — qanacaqsız — ədəbsiz — kobud

  Tam oxu »
 • UZUNQULAQLIQ

  qanmazlıq — qanacaqsızlıq — ədəbsizlik — kobudluq

  Tam oxu »
 • UZUNLUQ

  ucalıq — hündürlük

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏT

  iy — qoxu

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  iyrənc — mənfur — murdar

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  iyli — qoxulu

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİLİK

  iyrənclik — mənfurluq — murdarlıq

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİLİK

  iylilik — qoxululuq

  Tam oxu »
 • ÜFÜQ

  səth — lay — qat — səviyyə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏ

  söndürmə — keçirmə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏ

  yandırma — alışdırma

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏK

  söndürmək — keçirmək

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏK

  yandırmaq — alışdırmaq

  Tam oxu »