Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VÜCUD

  olma — varlıq — mövcudiyyət

  Tam oxu »
 • VÜCUD

  cisim — bədən — orqanizm

  Tam oxu »
 • VÜCUD

  adam — şəxs

  Tam oxu »
 • VÜCUDLU

  bədənli — gövdəli — cüssəli — əndamlı

  Tam oxu »
 • VÜQAR

  təmkin — ağırlıq — ciddiyyət — başıucalıq

  Tam oxu »
 • VÜQARLI

  təmkinli — təşəxxüslü — ağır — başıuca — məğrur

  Tam oxu »
 • VÜQARLILIQ

  təmkinlilik — ağırlıq — ciddilik — məğrurluq

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZ

  heysiyyətsiz — təmkinsiz

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZLIQ

  heysiyyətsizlik — təmkinsizlik

  Tam oxu »
 • VÜSAL

  görüşmə — qovuşma

  Tam oxu »
 • VÜSƏT

  genişlik

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİ

  geniş

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİLİK

  bax: vüsət

  Tam oxu »
 • YABALAMA

  toplama — yığma

  Tam oxu »
 • YABALAMAQ

  toplamaq — yığmaq

  Tam oxu »
 • YABALAŞMA

  vurma — dalaşma

  Tam oxu »
 • YABALAŞMAQ

  vurmaq — dalaşmaq

  Tam oxu »
 • YABAN

  çöl — biyaban

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  özgəlik — yadlıq

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  cırlıq — vəhşilik

  Tam oxu »
 • YABANI

  vəhşi — cır

  Tam oxu »
 • YABANI

  vəhşi — yırtıcı

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMA

  vəhşiləşmə — cırlaşma

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMAQ

  vəhşiləşmək — cırlaşmaq

  Tam oxu »
 • YAD

  yabançı

  Tam oxu »
 • YAD

  özgə — kənar

  Tam oxu »
 • YAD

  hafizə

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  hafizə

  Tam oxu »
 • YADDAŞLI

  hafizəli

  Tam oxu »
 • YADDAŞLILIQ

  hafizəlilik

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZ

  hafizəsiz — unutqan

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZLIQ

  hafizəsizlik — unutqanlıq

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMA

  unutma — yadlaşma

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  unutmaq — yadlaşmaq

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  hədiyyə — bəxşiş

  Tam oxu »
 • YADİGARLIQ

  hədiyyəlik — bəxşişlik

  Tam oxu »
 • YADLAŞMA

  uzaqlaşma — özgələşmə

  Tam oxu »
 • YADLAŞMAQ

  uzaqlaşmaq — özgələşmək

  Tam oxu »
 • YADLIQ

  yabançılıq

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMA

  tökmə — səpmə — saçma

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMAQ

  tökmək — səpmək — saçmaq

  Tam oxu »
 • YAĞI

  düşmən

  Tam oxu »
 • YAĞILIQ

  düşmənlik

  Tam oxu »
 • YAĞINLIQ

  çiskinlik

  Tam oxu »
 • YAĞINTI

  çiskinlik

  Tam oxu »
 • YAĞIR

  yara

  Tam oxu »
 • YAĞIRLI

  yaralı

  Tam oxu »
 • YAĞIŞ

  yağmur

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLI

  yağmurlu

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLIQ

  yağmurluq

  Tam oxu »