Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XÜLASƏ

  yekun — nəhayət — nəticə

  Tam oxu »
 • XÜLASƏ

  əsl — məğz — əsas — mətləb

  Tam oxu »
 • XÜLASƏLƏMƏ

  yekunlaşdırma — nəticələndirmə

  Tam oxu »
 • XÜLASƏLƏMƏK

  yekunlaşdırmaq — nəticələndirmək

  Tam oxu »
 • XÜSUSƏN

  ələlxüsus

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  şəxsi — fərdi

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  əsl — həqiqi — hərfi

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  məxsus — ayrıca

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏ

  ayrılma — təklənmə

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏK

  ayrılmaq — təklənmək

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏT

  xassə — dəyər — keyfiyyət — mahiyyət — sifət

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏT

  orijinallıq — spesifiklik

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİ

  mülkiyyətçi — yiyə — sahib

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİLİK

  yiyəlik — sahibkarlıq

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİLİK

  mülkiyyət — mal-mülk

  Tam oxu »
 • İANƏ

  sədəqə — yardım — kömək

  Tam oxu »
 • İBADƏT

  sitayiş — pərəstiş

  Tam oxu »
 • İBARƏ

  kəlam

  Tam oxu »
 • İBARƏLİ

  təmtəraqlı

  Tam oxu »
 • İBARƏLİLİK

  təmtəraqlılıq

  Tam oxu »
 • İBLİS

  fitnəkar — hiyləgər

  Tam oxu »
 • İBLİS

  şeytan — cin

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏ

  fəsadlaşma — hiyləgərləşmə

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏK

  fəsadlaşmaq — hiyləgərləşmək

  Tam oxu »
 • İBLİSLİK

  fəsadlıq — fitnəkarlıq — hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  dərs

  Tam oxu »
 • İBTİDADAN

  başlanğıcdan — əvvəldən — başdan

  Tam oxu »
 • İBTİDAİ

  primitiv — adi

  Tam oxu »
 • İBTİDAİ

  ilk — başlanğıc

  Tam oxu »
 • İBTİDAİLİK

  ilkinlik

  Tam oxu »
 • İCAB

  vacib — labüd — zəruri

  Tam oxu »
 • İCAD

  yaratma — ixtira — kəşf — düzəltmə

  Tam oxu »
 • İCARƏ

  kirə

  Tam oxu »
 • İCAZƏ

  izin — rüsxət — ixtiyar

  Tam oxu »
 • İCAZƏLİ

  izinli — ixtiyarlı — rüsxətli

  Tam oxu »
 • İCAZƏSİZ

  izinsiz — rüsxətsiz

  Tam oxu »
 • İCBARİ

  məcburi — güclə — zorla

  Tam oxu »
 • İCBARİLİK

  məcburilik — zorluluq

  Tam oxu »
 • İCLAS

  yığıncaq

  Tam oxu »
 • İCMA

  cəmiyyət — təşkilat — məclis

  Tam oxu »
 • İCMAL

  xülasə

  Tam oxu »
 • İCRA

  ifa

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ

  kollektiv — ümumi — ellik

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏ

  ümumiləşmə — ellikləşmə

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏK

  ümumiləşmək — ellikləşmək

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLİK

  ümumilik — kollektivlik — ellik

  Tam oxu »
 • İÇ

  ləpə — özək

  Tam oxu »
 • İÇ

  daxil — batil — içalat

  Tam oxu »
 • İÇALAT

  bağırsaq

  Tam oxu »
 • İÇƏRİDƏ

  daxildə — batildə

  Tam oxu »