Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • İMARƏT

  böyük və qəşəng bina; mülk, tikili

  Tam oxu »
 • İMMİ

  bax: Ummi//Ümmi

  Tam oxu »
 • İMMİYƏ

  bax: Ummi//Ümmi

  Tam oxu »
 • İMPERİAL

  çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul

  Tam oxu »
 • İMPERİYAL

  çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul

  Tam oxu »
 • İNAB

  açıq-sarı çiçəkləri olan, quraqlığa davamlı ağac və bu ağacın bərk çəyirdəkli xırda, şirin meyvəsi

  Tam oxu »
 • İNARƏ

  işıqlı, nurlu, aydın

  Tam oxu »
 • İNAYƏ

  qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • İNAYƏT

  qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  zərif, nəfis, qəşəng; mehriban, həssas

  Tam oxu »
 • İNCƏBƏNİZ

  üzü qəşəng, zərif, mehriban; mülayim sifətli

  Tam oxu »
 • İNCƏBƏYİM

  qəşəng bəyim, həssas bəyim

  Tam oxu »
 • İNCƏGÜL

  zərif gül, incə çiçək; zərif gözəl

  Tam oxu »
 • İNCƏXANIM

  zərif xanım, həssas bəyim

  Tam oxu »
 • İNCƏQIZ

  incə, zərif qız, mehriban qız

  Tam oxu »
 • İNCƏNAZ

  «incə» və «naz» sözlərindən düzəlmiş, «incə, nazlı, zərif, qəşəng» deməkdir

  Tam oxu »
 • İNCƏNİSƏ

  incə, zərif nisə, mehriban nisə

  Tam oxu »
 • İNCİ

  mirvari, dürr; saf, təmiz

  Tam oxu »
 • İNCİBƏYİM

  inci kimi gözəl və saf bəyim

  Tam oxu »
 • İNCİBİBİ

  inci, dürr bibi; incə kimi bibi

  Tam oxu »
 • İNCİGÜL

  inci kimi saf və təmiz gül

  Tam oxu »
 • İNCİXANIM

  inci kimi saf və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • İNCİQIZ

  inci kimi saf, təmiz, qiymətli qız

  Tam oxu »
 • İNCİNİSƏ

  inci kimi saf və təmiz qadın

  Tam oxu »
 • İNDİANA

  rus dilindən alınan bu ad German dillərində «hindli qız (qadın)» deməkdir

  Tam oxu »
 • İNDİRA

  veda dilində baş allahlardan biri, ildırımsaçan; baş Allah. (İndira Qandinin adındandır)

  Tam oxu »
 • İNDİYA

  «Hindistan» adının ruslaşmış forması

  Tam oxu »
 • İNNAB

  açıq-sarı çiçəkləri olan, quraqlığa davamlı ağac və bu ağacın bərk çəyirdəkli xırda, şirin meyvəsi

  Tam oxu »
 • İNNABXANIM

  İnnab xanım, innab kimi xanım

  Tam oxu »
 • İNSANƏT

  «insaniyyət» /insanlıq; bəşəriyyət/ adının təhrif forması

  Tam oxu »
 • İNTİZAR

  həsrətlə gözləmə, səbirsizliklə gözləmə

  Tam oxu »
 • İPƏK

  incə və parlaq; mülayim, xoşrəftar. İpəkxanım ipək kimi xanım

  Tam oxu »
 • İPƏKNUR

  ipək kimi nurlu və parlaq

  Tam oxu »
 • İPƏKTƏN

  bədəni ipək kimi yumşaq, incə olan; ipəyə bənzər

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  dözümlülük, səbir, mətanət

  Tam oxu »
 • İRAİDA

  igid qız, qəhrəman qadın

  Tam oxu »
 • İRAİDƏ

  igid qız, qəhrəman qadın

  Tam oxu »
 • İRAMİLA

  bax: Ramilə

  Tam oxu »
 • İRAMİLƏ

  bax: Ramilə

  Tam oxu »
 • İRANƏ

  İran adındandır

  Tam oxu »
 • İRANGÜL

  İran gülü, İranda açılmış gül

  Tam oxu »
 • İRANZƏR

  İran zəri; İran qızılı kimi parlayan qız

  Tam oxu »
 • İRƏM

  Behişt, Cənnət (Əfsanəyə görə Şəddadın saldırdığı bağ)

  Tam oxu »
 • İSMƏT

  namus, həya, abır; əxlaq təmizliyi

  Tam oxu »
 • İSMİGÜL

  adi gül olan; gül adlı

  Tam oxu »
 • İSMİNAZ

  adı nazlı olan, işvəli adı olan qız

  Tam oxu »
 • İSMİRA

  bax: Esmira

  Tam oxu »
 • İSMİRALDA

  bax: Esmiralda

  Tam oxu »
 • İSMİZƏR

  adı zər olan; çox qiymətli

  Tam oxu »
 • İSPAR

  əsli «hesperos»dur və axşam ulduzu deməkdir

  Tam oxu »