Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • İSMƏT

  namus, həya, abır; əxlaq təmizliyi

  Tam oxu »
 • İSMİGÜL

  adi gül olan; gül adlı

  Tam oxu »
 • İSMİNAZ

  adı nazlı olan, işvəli adı olan qız

  Tam oxu »
 • İSMİRA

  bax: Esmira

  Tam oxu »
 • İSMİRALDA

  bax: Esmiralda

  Tam oxu »
 • İSMİZƏR

  adı zər olan; çox qiymətli

  Tam oxu »
 • İSPAR

  əsli «hesperos»dur və axşam ulduzu deməkdir

  Tam oxu »
 • İSPƏR

  əsli «hesperos»dur və axşam ulduzu deməkdir

  Tam oxu »
 • İSTEFA

  bağışlanmasına xahiş etmə, əfv istəmə; vəzifədən könüllü getmə

  Tam oxu »
 • İSTƏK

  arzu, dilək, murad, arzu edilən şey

  Tam oxu »
 • İSTİFA

  bağışlanmasına xahiş etmə, əfv istəmə; vəzifədən könüllü getmə

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  əlamət, nişanə, iz

  Tam oxu »
 • İŞVƏKAR

  işvəli, nazlı, qəmzəli, çilvəli, şux qız

  Tam oxu »
 • İŞVƏLİ

  nazlı, qəmzəli, cilvəli, şux

  Tam oxu »
 • İZABELLA

  İlahi! Ay Allah!

  Tam oxu »
 • İZAFƏ

  artıq, əlavə

  Tam oxu »
 • İZAHAT

  hər hansı fikri ətraflı izah etmə

  Tam oxu »
 • İZAHƏT

  hər hansı fikri ətraflı izah etmə

  Tam oxu »
 • İZARƏ

  iz ara, izi axtar, izi tap

  Tam oxu »
 • İZTİRAB

  sıxıntı, əzab, əziyyət

  Tam oxu »
 • İZZƏTBƏYİM

  İzzət bəyim; hörmətli, şərəfli bəyim

  Tam oxu »
 • İZZƏTXANIM

  bax: İzzət və Xanım

  Tam oxu »
 • JALƏ

  şeh, şəbnəm; məsum göz yaşı

  Tam oxu »
 • JALƏGÜL

  gül şehi, gül şəbnəmi

  Tam oxu »
 • JALƏXANIM

  Jalə xanım, jalə kimi saf, təmiz qız

  Tam oxu »
 • JASMEN

  "yasəmən" sözünün fransız forması

  Tam oxu »
 • JASMİN

  "yasəmən" sözünün fransız forması

  Tam oxu »
 • KABUTƏR

  göyərçin

  Tam oxu »
 • KAFİYAT

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Tam oxu »
 • KAFİYƏ

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Tam oxu »
 • KAFİYYƏ

  kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən

  Tam oxu »
 • KAHI

  yarpaq və kökü çiy yeyilən kələmə oxşar birillik tərəvəz bitkisi

  Tam oxu »
 • KAHKAŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  dünya, aləm, bütün varlıq

  Tam oxu »
 • KAMANZƏR

  qızıl kaman, qızıldan olan kaman

  Tam oxu »
 • KAMİNAT

  azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır

  Tam oxu »
 • KEVSƏR

  bol, tükənməz (Cənnətdə saf və dadlı suyu olan çeşmənin adından olub, "şirin, dadlı, ləzzətli içki" mənasındadır)

  Tam oxu »
 • KEYFİYYƏT

  necəlik, yaxşılıq və ya pislik; əhvalat; işin gedişi

  Tam oxu »
 • KEYSU

  uzun saç, zülf, hörük

  Tam oxu »
 • KƏBUTƏR

  göyərçin

  Tam oxu »
 • KƏHKAŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Tam oxu »
 • KƏHKƏŞAN

  gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Tam oxu »
 • KƏHRƏBA

  muncuq, müştük, təsbeh dənəsi və s. düzəldilən sarı rəngli maddə

  Tam oxu »
 • KƏHRİZ

  yeraltı su yolu, su kəməri,quyu-bulaq

  Tam oxu »
 • KƏKLİK

  əlvantüklü çöl quşu; yaraşıqlı, incə

  Tam oxu »
 • KƏLAMƏT

  sözlər, kəlmələr, ifadələr

  Tam oxu »
 • KƏLAMNAZ

  incə, zərif söz; ürəyəyatan ifadə

  Tam oxu »
 • KƏLİMƏ

  gözəl, hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə

  Tam oxu »
 • KƏLİMƏT

  sözlər, kəlmələr, ifadələr

  Tam oxu »
 • KƏMİNƏ

  azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır

  Tam oxu »