CÖVHƏR

hər hansı bitki və ya gül-çiçəyin distillə yolu ilə alınmış şirəsi; qayə, məğz; əsl, mətləb.
CİYADƏT
CÖVHƏRBƏYİM

Digər lüğətlərdə