CƏFƏNGİYAT

CƏFƏNG(İYAT) Vəliyev onun [Xələfin] yazdığını oxuyub cəfəngiyat adlandırmış, ondan “ağlını toplayıb adam kimi” işləməyi tələb etmişdi (Y.Şirvan); BOŞ DANIŞIQ Kəlbiyev: Bu quyu barədəki boş danışıqlar məni cana gətirib (M.İbrahimov); HƏDYAN (dan.) Səlim bəy: Mən də gərək ac-susuz bu hədyana qulaq asam (N.Vəzirov); HƏRZƏ (dan.) Bənövşə: Bu hərzə mənim ciyərimi yandırdı (M.İbrahimov); YALAN-PALAN Mirzə: Yalan-palandan sənə sonra söyləyərəm.. (Ə.Haqverdiyev).

CƏFƏNG
CƏFTƏ

Digər lüğətlərdə