CƏFA

cəfa bax əzab; zəhmət 2

CƏDİD
CƏFAKAR

Digər lüğətlərdə