CƏFA

CƏFA – SƏFA Mən yazıq çəkdim cəfanı; Müxənnət sürdü səfanı (Aşıq Ələsgər).

CAYDAQ
CƏFALI

Digər lüğətlərdə