cins atların damazlıq özəyi

At cinsinin bir və ya bir neçə atçılıq təsərrüfatlarında cəmləşmiş daha qiymətli genofonda malik yaxşılaşdırıcı, döllük (damazlıq) hissəsi

cins atlar
cins heyvanların damazlıq özəyi