COMƏRD

COMƏRD – XƏSİS Dəli-dolu, üzügülər, comərddir (A.Şaiq); Xəsis kaftar it sümüyü yığan kimi, anbarı doldurubdur mıx ilə... (S.S.Axundov).

CİYƏRLİ
COMƏRDLİK

Digər lüğətlərdə