COMƏRDLİK

COMƏRDLİK – XƏSİSLİK O, comərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”); Qardaş, bura xəsislik yeri deyil (S.S.Axundov).

COMƏRD
COŞQUN

Digər lüğətlərdə