DÖLLƏNMƏK

döllənmək bax mayalanmaq

DÖL
DÖLLÜK

Digər lüğətlərdə