DÖLMƏ

(Gəncə)
1. balaca, dar küçə
2. dalan. – Bu dölmənin divindəki qapı bizimdi
DÖLLÜX’
DÖMƏLƏMMƏX’

Digər lüğətlərdə