DÖNMƏZ

dönməz bax dəyanətli

DÖNMƏK
DÖNÜK

Digər lüğətlərdə