DÜÇAR

düçar bax mübtəla 1

DÜBARƏ
DÜDƏMƏ

Digər lüğətlərdə