DÜCƏLƏMƏX’

(Basarkeçər)
aralanmaq, ayrılmaq. – Onu dö:riyə alıf sö:bət eli:rdix’, soηra düçələndix’, o da getdi
DÜBÜR
DÜDƏMƏ