DÜKAN

DÜKAN (mal, əmtəə satmaq üçün inzibati bina) Nə etməli ki, [Aslanın] var-yoxunu topa tutdular, dükanları, evini Qızıl ordu qərargahına çevirdilər... (M.Hüseyn); MAĞAZA Sarıköynək: Mağazada mən özümü saxlaya bilməyib qəhqəhə ilə güldüm (İ.Əfəndiyev); MAQAZİN (dan.).

DÜHA
DÜKANÇI

Digər lüğətlərdə