DIĞIR

I
(Hamamlı)
sap (makarada). – Gələndə bazardan beş-on dənə dığır al gəti
II
(Basarkeçər)
gödəkboy (adam). – Dığır Alı özünnən çıxmışdı gənə
DIĞARAX
DIĞIR-DIĞIR

Digər lüğətlərdə