DIBIR

(Ağdam, Basarkeçər, Başkeçid, Cəbrayıl, Gəncə, İsmayıllı, Kürdəmir, Mingəçevir, Naxçıvan)
1. ikiillik erkək keçi (Kürdəmir)
2. axtalanmış keçi (Basarkeçər, İsmayıllı, Naxçıvan, Mingəçevir). – Gəti o dıbırı kəsək, yaxşı əti var (Cəbrayıl); – Mə:m dıbrım yeməlidi (İsmayıllı)
3. sürünün qabağında gedən erkək keçi (Gəncə)
DIBIQ
DIBIRÇƏLLƏK

Digər lüğətlərdə