DINQILINCA

(Gədəbəy)
kiçik, balaca. – Sədəfin qızı dınqılınca şeydi, elə bil bu heç onun balası döy
DINQILI
DINQIR