DIQQAN

(Ağdaş, İmişli, Kürdəmir)
bir qədər, bir az. – O qarpızdan dıqqan da ver mən yi:m (İmişli); – Mənə dıqqan duz gəti (Ağdaş)
DIQIŞ
DIQQANA

Digər lüğətlərdə