DAĞAN

(Göyçay, Kürdəmir, Ucar)
dolaşa (quş adı). – Ta: <daha> dağan az-az görünür (Kürdəmir); – Dağda dağannar, Bir-birini boğannar, Oğlan doğannar, Bu balama qurban (Göyçay)
DAĞALLIĞ
DAĞANAĞ