DAĞARCIXLAMMAX

(Çənbərək)
lovğalanmaq. – Ay dıdı Şəmşi, nə dağarcıxlanırsaη?
DAĞAR
DAĞAVAR