DABRAĞ

(Quba)
çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi
DABLI
DABRIMA