DADIŞMAX

(Qazax)
bərk-boşluğunu bilmək üçün yumurtaları dişə vurub yoxlamaq. – Dadışmasam döyüşdürmərəm
DADIMSIMMAĞ
DADMƏNİTUTDULAR