DADI

(Cənubi Azərbaycan)
kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı
DADGÜL
DADIX

Digər lüğətlərdə