DADIMDUZUM

(Bakı)
bir az, bir tikə. – Bir qarpuzdan həreyə dadımduzum əncağ çatar
DADIMAX
DADIMSIMMAĞ