DADIXMAX

(Ordubad)
bax dadımax . – Qatıx dadıxıfdı
DADIX
DADIMAX