DADGÜL

(Daşkəsən)
ağac adı
DADDIĞ
DADI

Digər lüğətlərdə