DADSIZLIQ

DADSIZLIQ – ŞİRİNLİK Xörəyin dadsızlığı iştah küsdürür. Dilində də qəribə bir şirinlik var (S.Qədirzadə).

DADSIZ
DAĞ

Digər lüğətlərdə