DALMINMAQ

Qərb dialektlərində “adamın yem axtarmaq üçün özünü ora-bura vur­ması” anlamında işlədilir. Türkmən dilində isə “yalanmaq” mənasını verir. Eh­timal ki, sözün əsli yalmınmaq olub, “yalamaq üçün nəsə əldə etməyə cəhd göstərmək” deməkdir. Türk dillərində d-y əvəzlənməsi özünü göstərə bilir (quduq quyu...) (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DALMAQ
DAMAĞINI SALLAMAQ