DAMBATLIQ

DAMBATLIQ – TƏVAZÖKARLIQ Dambatlığından partlayır. Onların bəziləri sadəlik və təvazökarlıq kimi sifətləri itirmişlər (Ə.Vəliyev).

DAMBAT
DAMĞALI

Digər lüğətlərdə