DAMLALIQ

“Pipetka”, “qətrəçəkən” də deyirlər. Damla, damcı, dammaq sözləri ilə qo­humdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAMĞA
DAMOKL QILINCI

Значение слова в других словарях