DARLAŞMAQ

DARLAŞMAQ – GENİŞLƏNMƏK Ot basdığından yolumuz darlaşmışdı. Gecə Cəmil Əsədin kabinetində bu cür düşündükcə fikir dairəsi genişlənirdi (Ə.Vəliyev).

DARQURSAQ
DARTILI

Digər lüğətlərdə