DARLAŞMAQ

DARLAŞMAQ – GENİŞLƏNMƏK Ot basdığından yolumuz darlaşmışdı. Gecə Cəmil Əsədin kabinetində bu cür düşündükcə fikir dairəsi genişlənirdi (Ə.Vəliyev).

DARQURSAQ
DARTILI

Digər lüğətlərdə

агротехни́чески дора́щивание красноно́гий Митрофа́нушка перепростужа́ться сухове́й чи́слить загное́ние провозглаше́ние пу́ла гора ростер шнипер camellia red dry out Koine Laconian library paste myxedema preselection speller winding sheet закругляться перебить потихоньку