DAYQUL

(Qazax)
yabı. – Əzizim, qaşda tala; Şəmşəvat, Qaşqa tala; Bəy isde:r dayqul verə; Aşıq isder qaşqᵔa:t ala
DAYIN-DÜYÜN
DAYLAĞ