EFFEKT

i. effect; işıq ~i lighting effects

EDİLMƏK
EFFEKTİV

Digər lüğətlərdə