ETİQADSIZ

etiqadsız bax əqidəsiz

ETİQADLI
ETİMAD

Digər lüğətlərdə