Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • EMBLEM

  rəmz — nişan — əlamət

  Tam oxu »
 • EMOSİONAL

  həyəcanlı

  Tam oxu »
 • EMOSİONALLIQ

  həyəcanlılıq

  Tam oxu »
 • EMPİRİK

  təcrübi

  Tam oxu »
 • EMPİRİKLİK

  təcrübilik

  Tam oxu »
 • EN

  uzunluq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  vurma — ilişdirmə — çəkmə

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  ucuzlaşdırma — azaltma

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  salma — düşürmə

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  devirmə — yıxma

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  sallamaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  vurmaq — ilişdirmək — çəkmək

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  devirmək — yıxmaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  azaltmaq — ucuzlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  düşürmək — salmaq

  Tam oxu »
 • ENƏCƏK

  eniş

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  köndələninə

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  uzununa

  Tam oxu »
 • ENİŞLİ

  yoxuşlu — əzablı — əziyyətli

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  genişlənmə — yayılma

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  kökəlmə

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  genəlmə

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  böyümək — artmaq

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  yayılmaq — genişlənmək

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  genəlmək

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  kökəlmək

  Tam oxu »
 • ENLİ

  geniş — gen

  Tam oxu »
 • ENLİLİK

  genlik — genişlik

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  düşmə

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  azalma — düşmə — alçalma

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  çevrilmə

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  çəkmə — basma — çulğalama

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  çökmək — basmaq — çulğalamaq

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  düşmək

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  azalmaq — düşmək — alçalmaq

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  çevrilmək

  Tam oxu »
 • ENSİZ

  dar

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞMƏ

  daralma

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞMƏK

  daralmaq

  Tam oxu »
 • ENSİZLİK

  darlıq

  Tam oxu »
 • ERKƏC

  təkə

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  kobud — qaba

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  kişi

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏ

  yoğunlaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏK

  kobudlaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  yetkinlik

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  qabalıq — kobudluq — qanmazlıq

  Tam oxu »
 • ERKƏN

  tezdən — sübhdən — ertə

  Tam oxu »
 • ERTƏ

  sübhdən — tezdən

  Tam oxu »
 • ERTƏDƏN

  sübhdən — tezdən

  Tam oxu »