Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • EL

  tayfa — qəbilə

  Tam oxu »
 • EL

  ölkə — məmləkət — vilayət — vətən — diyar — yurd

  Tam oxu »
 • EL

  camaat — xalq

  Tam oxu »
 • EL-GÜN

  xalq — camaat

  Tam oxu »
 • EL-YURD

  vətən

  Tam oxu »
 • ELAN

  bildiriş — xəbər — məlumat

  Tam oxu »
 • ELAT

  xalq — el

  Tam oxu »
 • ELÇİ

  səfir — müjdəçi

  Tam oxu »
 • ELÇİLİK

  müjdəçilik — xəbərçilik

  Tam oxu »
 • ELLİ

  yerli — yurdlu — vətənli

  Tam oxu »
 • ELLİK

  ictimai — ümumi

  Tam oxu »
 • ELLİKCƏ

  bütün — başdan-başa — hamılıqla

  Tam oxu »
 • ELLİKLƏ

  bütünlüklə

  Tam oxu »
 • ELMLİ

  təhsilli — oxumuş — ziyalı

  Tam oxu »
 • ELMSİZ

  təhsilsiz — savadsız — cahil — avam

  Tam oxu »
 • ELMSİZLİK

  təhsilsizlik — savadsızlıq — cəhalət

  Tam oxu »
 • EMBLEM

  rəmz — nişan — əlamət

  Tam oxu »
 • EMOSİONAL

  həyəcanlı

  Tam oxu »
 • EMOSİONALLIQ

  həyəcanlılıq

  Tam oxu »
 • EMPİRİK

  təcrübi

  Tam oxu »
 • EMPİRİKLİK

  təcrübilik

  Tam oxu »
 • EN

  uzunluq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  vurma — ilişdirmə — çəkmə

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  ucuzlaşdırma — azaltma

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  salma — düşürmə

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  devirmə — yıxma

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  sallamaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  vurmaq — ilişdirmək — çəkmək

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  devirmək — yıxmaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  azaltmaq — ucuzlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  düşürmək — salmaq

  Tam oxu »
 • ENƏCƏK

  eniş

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  köndələninə

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  uzununa

  Tam oxu »
 • ENİŞLİ

  yoxuşlu — əzablı — əziyyətli

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  genişlənmə — yayılma

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  kökəlmə

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  genəlmə

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  böyümək — artmaq

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  yayılmaq — genişlənmək

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  genəlmək

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  kökəlmək

  Tam oxu »
 • ENLİ

  geniş — gen

  Tam oxu »
 • ENLİLİK

  genlik — genişlik

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  düşmə

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  azalma — düşmə — alçalma

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  çevrilmə

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  çəkmə — basma — çulğalama

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  çökmək — basmaq — çulğalamaq

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  düşmək

  Tam oxu »