FƏRƏMƏZ

Fər- farsca “işıq”, “parlaq” deməkdir, məz isə sıxlıq, qatılıq bildirir; Fərəməz “çox işıqlı”, “qatı işıqlı” kimi anlaşılır. “Bağışlayan” mənası da vardır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRASƏT
FƏRHAD

Значение слова в других словарях