FASİLƏ

Ərəbcə fəsil sözü ilə kökdaşdır. bizdə kəsik işlədilib (kəsiksiz “fasiləsiz” deməkdir), (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FARMAŞ
FASİYA

Значение слова в других словарях