HÖYÜŞ

Hetlərin dilində “yağış” deməkdir. Bizə fars dilindən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÖYÜR
HUASIMAQ

Значение слова в других словарях