HÜDUD

Ərəbcə hədd sözünün cəm formasıdır. Məhdud kəlməsi də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HUYUQ
HÜDÜLƏMƏK

Значение слова в других словарях