HÜRKÜTMƏK

Yürükdürmək sözünün dəyişilmiş formasıdır.Hürküt mənbələrdə yürükdür kimi yazılıb. Deməli, “qorxudub qaçırmaq” anlamını verir, yürümək sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜRKƏK
HÜRMƏK

Значение слова в других словарях