HAÇAQAYA

Tovuz rayonunun ən dilbər guşələrindən birində müqəddəs ziyarət­gah­dır. Rəvayətə görə, İmam Əli qılıncını yoxlamaq üçün qayaya vurmuş və qaya iki yerə bölünmüşdür. Haçaqaya el arasında belə izah olunur. Qaya, doğru­dan da, haçadır, səbəbi təbii hadisələrlə bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HACIOTU
HAÇAN